Huize Super Smash

 

Zeer Geachte Gaît,

Bij deze wil ik u mededelen over het bestaan van het meest plezante Arborihuis in Velp: Huize Super Smash. Dit huis bestaat momenteel uit 5 vrome jongeheren: Roel, Ruben, Roald, Sem en Berto. In ons huis staat borrelen voorop en dit kan gepaard gaan met een vermakend spel, zoals het welbespraakte “Bussen” en “Kingsen”. Daarnaast is pokeren ook een van de vermakelijke activiteiten binnen het huis. Daarbij wordt menige uitlatingen zoals “jij vuile valspeler” of “op je muil” ter sprake gebracht, waarbij de ene de ander wilt imponeren met de kunde van welbekende fi ches rollen. In barre tijden moet de mens vermaakt worden in de vorm van een potje Mario Super Smash. Dit ongeëvenaarde plausibele spel brengt menig vreugde in het domicilie. Tot in de late uren des avonds brengt dit aangename spel de vreugdetot een hoogtepunt.

 

Wij zijn zeer verheugd een zowaar Arborihuis te mogen zijn. Mochten er desondanks vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u ons bereiken via postduif.

 

De dank is buitengewoon bijzonder voor uwe aandacht.

 

Met hoogachtende groet,

 

Huize Super Smash

Roald, Roel, Ruben, Marie en Berto

Zutphensestraatweg 16, Velp